Nieuwsbericht

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Succesvolle Tulpenactie voor Passie

Op 1 maart 2023 heeft Inner Wheel Lelystad een tulpenactie uitgevoerd.  Totaal zijn meer dan 2000 tulpen verkocht in 200 bossen en hiermee is meer dan 600 euro toegevoegd aan het saldo voor de gift aan Inloophuis Passie.  Hieronder een foto impressie van kweker tot uitlevering.

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Zeer geslaagde zomerbijeenkomst

Ondanks een paar forse regenbuien hebben 17 leden van Inner Wheel Lelystad een zeer geslaagde zomerbijeeenkomst gehad op 17 augustus 2021 bij Loes & Jack in de tuin.  Enorm bedankt Loes & Jack voor alle voorbereidingen (en het weer opruimen) en ook alle deelnemers bedankt voor alle heerlijke hartige en zoete hapjes voor de high tea.

Hieronder wat foto’s en een filmpje van Loes voor een impressie:

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Inner Wheel Nederland nodigt Angela Maas uit

Het Webinar begint om 19.30 uur. De kosten voor deelname zijn € 10,-. De totale opbrengst gaat naar Stichting Hart voor vrouwen, die het geld zal gebruiken voor onderzoek. U kunt zich voor dit webinar inschrijven via de website van Inner Wheel Nederland: www.innerwheel.nl.

“Wist u dat dagelijks 57 vrouwen (en 50 mannen) aan hart- en vaatziekten overlijden. Vaak komt dat omdat er te weinig bekend is over de symptomen van het vrouwenhart. De meeste onderzoeken richten zich namelijk nog op het mannenhart. Angela Maas streeft al jaren naar beter onderzoek en meer preventie” licht Inner Wheel president Marlies Arnoldus toe.

Voor vrouwen is het belangrijk om regelmatig de bloeddruk op te meten en stil te staan bij het eigen lichaam. Bij mannen zijn hart- en vaatproblemen eenduidiger. Ze treden vaak op bij inspanning. Bij vrouwen juist niet. Zij krijgen andere signalen. Ze zijn moe en hebben vage klachten. Dat wordt vaak weggezet als algemene vermoeidheid of stress. En daar komt dat stukje bewustwording om de hoek kijken. Naast cardiologe Prof.dr. Angela Maas zullen Lonneke van Reeuwijk, voorzitter van Stichting Hart voor Vrouwen en Eduard Swagemakers, oprichter van de Fitnessformule Hart for Her de sprekers van de avond zijn.

Angela Maas – gespecialiseerd in vrouwenharten

 

De stichting Hart voor Vrouwen streeft al jaren naar beter onderzoek en meer preventie. Dit om vrouwenlevens te redden. De stichting richt zich op multidisciplinair onderzoek en preventie en wordt aangestuurd door Angela Maas die gespecialiseerd is in vrouwenharten. Zij is hoogleraar Cardiologie en cardioloog bij het Radboudumc in Nijmegen en mag zich tevens VN Vrouwenambassadeur noemen. Er is te weinig kennis over de symptomen van hart- en vaatziektes bij vrouwen. Dit omdat het wetenschappelijk onderzoek vooral op mannen is gericht. 

Serviceclub Inner Wheel Nederland heeft voor de komende drie jaar een nieuw nationaal serviceproject uitgekozen. De ruim 2300 leden van de 67 serviceclubs gaan zich inzetten voor de stichting Hart voor Vrouwen.

 

Info        www.innerwheel.nl    www.hartvoorvrouwen.nl

e-mail: nspinnerwheel@gmail.com

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Cheque voor Stichting Bulungi

cheque

Op dinsdag 1 juni jl. ontving Monica Sluiseman, voorzitter van Stichting Bulungi, een cheque van 4.000 euro uit handen van Anneke Janssen, presidente van Inner Wheel Club Lelystad.

zoom

Via een ZOOM verbinding konden de leden van de club de overhandiging in de tuin van Ina Arendshorst, initiatiefneemster van het project, meemaken.

Ondanks de beperkingen door Corona is het Inner Wheel Lelystad gelukt om het afgelopen jaar met diverse acties dit geld bijeen te brengen. Zo was er o.a. een grote wijn- en chocolade- verkoop. Ook de flessenactie van AH bracht veel geld in het laatje.

Stichting Bulungi verzorgt opvang voor kinderen met diverse beperkingen in Oeganda. Deze kinderen worden vaak uitgesloten van deelname aan de samenleving en verwaarloosd in Oeganda. Stichting Bulungi zorgt voor voeding, onderdak, activiteiten en scholing zodat ook deze kinderen een zinvolle dagbesteding hebben.

Bulungi betekent ”het gaat goed met mij” in het Oegandees. De kinderen wonen in Merette’s House, een zelfstandig huis van de Oegandese Stichting “Special Children, Special People”. Er is voldoende geschoold personeel aanwezig en ook een fysiotherapeut is verbonden aan dit huis. Ook ondersteunt Bulungi kinderen in speciale klassen op reguliere scholen. Het is kleinschalige hulp  zonder tussenkomst van de overheid of andere instanties. Maar wel met behulp van de Oegandezen zelf. Bulungi is volledig afhankelijk van giften.

Merette is de zus van Renate en Roosmarijn Sluiseman, de drijvende krachten achter Bulungi. Merette heeft het sydroom van Down en woont begeleid zelfstandig. Er is altijd gekeken naar wat er wel kon voor Merette en daardoor heeft zij zich geweldig ontwikkeld. Daarmee is zij de grote inspiratiebron voor Bulungi en het werk dat de stichting verzet.

Voor meer informatie zie www.bulungi.nl.

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Succesvolle Zoom sessie met leden van onze club

Omdat we al maanden geen clubbijeenkomsten hebben gehad, vanwege de Corona maatregelen, hebben we voor het eerst een digitale bijeenkomst gehouden met Zoom. Na enkele bestuursmededelingen hebben alle deelenemers gedeeld hoe zij de afgelopen periode hebben doorgemaakt.

Over het algemeen is men goed door de coronatijd heen gekomen. Een paar mensen hebben te maken gehad met ziekte maar geen corona. Het thuiszitten werd door velen als plezierig ervaren. Een tijd van bezinning maar ook van angst. Er is veel gefietst, gewandeld en gelezen. Men heeft genoten van de mooie omgeving van Lelystad en van de natuur verder in eigen land. Van de ontluikende lente tot de bloei nu in de zomer. De tuinen zijn veelal weer aangeharkt. Kasten opgeruimd en schoongemaakt. Men was blij met eigen huis en tuin.

Langzamerhand worden de maatregelen wat soepeler en wordt er weer geknuffeld met kinderen en kleinkinderen. Sommige mensen hebben hun werk weer opgepakt.

Afsluitend geven de leden aan dat ze het zeer positief hebben ervaren om elkaar weer even te zien en te horen op deze manier. Video bellen (Zoom) is geen vervanging van fysieke bijeenkomsten, maar het is een mooie aanvulling daarop, als het even niet kan om samen in één ruimte te zijn, zoals nu. Van onze club hebben 21 leden deelgenomen aan deze Zoom.

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Cheque overhandigd aan Dierenweide Stadspark

Lelystad

Boukje Timmers van Inner Wheel Lelystad heeft dinsdag 4 juni 2019 een cheque van 3.200 euro uitgereikt aan Pauline Kunst van de Stichting Dierenweiden Lelystad. Het geld is bestemd voor de dierenweide in het Stadspark. Inner Wheel Lelystad zamelde het afgelopen jaar geld in voor dit goede doel door het houden van sponsoracties.

Dierenweide Stadpark gaat het geld inzetten voor noodzakelijke verbeteringen aan de onderkomens van de dieren en voor een waterdicht dak van de knutselruimte.

Inner Wheel Lelystad is blij dat het geld ten goede komt aan een organisatie die zich, met medewerking van vele vrijwilligers, inzet voor de Lelystadse jeugd en daarmee bijdraagt aan het algemeen welzijn in Lelystad.

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Cheque uitgereikt aan stichting MILA

Dinsdag 5 juni 2018 is een cheque van 3000 euro overhandigd aan Mila Romeijn van stichting MILA. Dit bedrag is bijeengebracht door activiteiten van IW Lelystad.

Mila Romeijn van Met Inzet Lukt Alles (MILA) heeft een enthousiaste presentatie gegeven over haar projecten in lelystad. Dit jaar gaat onze club met onze activiteiten aan het werk voor MILA.

“Met Inzet Lukt Alles”, de projecten in Lelystad om (kansarme) mensen te verbinden

Mila Romijn is al 30 jaar als vrijwilligster actief in Lelystad, vooral in haar Zuiderzeewijk.

Samen met haar gezin en talloze bewoners bedenkt Mila projecten om de wijk en de omstandigheden van de bewoners te verbeteren. Dit doet zij onder de naam M.I.L.A., een afkorting voor “Met inzet lukt alles”. Met deze projecten wil zij graag multicultureel verantwoord bezig zijn en (kansarme) mensen verbinden.

 

Top