Stichting Bulungi (Oeganda)

Stichting Bulungi
Bulungi betekent: ‘Het gaat goed met mij.’ Een mooie naam voor een stichting.

Inner Wheel Lelystad heeft voor het clubjaar 2020/2021 ervoor gekozen om deze stichting financieel te ondersteunen.  Dat betekent dat de opbrengsten van alle fondsenwerving door activiteiten van de club dit jaar bestemd worden voor dit project.

Kleinschalig
Een mooie naam voor een stichting die kinderen (met een beperking) in Oeganda een steuntje in de rug geeft. De focus ligt op het huis in Kampala: Merette’s House. Twee jaar hebben de zeven kinderen met ernstige, meervoudige beperkingen gewoond in een zelfstandig huis. Sinds de zomer van 2018 wonen ze in een huis bij een Oegandese stichting: Special Children, Special People. Ze vinden er een fijne plek om te wonen, krijgen gezond eten, de juiste gezondheidszorg als dat nodig is en vooral: liefde en aandacht.

Door ‘Merette’s House’ hier onder te brengen zijn we in staat om de kinderen meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden: er zijn overdag meer kinderen en er is meer (naar Oegandese begrippen opgeleid) personeel. We kunnen gezamenlijk meer kennis en zorg inkopen. De eerste ervaringen zijn buitengewoon positief. De kinderen krijgen veel activiteiten aangeboden, ze genieten van de andere kinderen die er overdag zijn én er is een fysiotherapeut die ook onze kinderen behandelt.

Daarnaast ondersteunt Bulungi kinderen op andere plekken: in een speciale groep in een nurseryhome in Jinja, in speciale klassen bij reguliere scholen of individueel. Kleinschalig, zonder tussenkomst van overheid of grote organisaties, maar wel met hulp van de Oegandezen zelf. Natuurlijk helpen we ook volwassenen met een beperking als dat zo uitkomt, maar de focus ligt op kinderen.

Help Bulungi helpen
Het zorgen voor de kinderen kost natuurlijk geld. Kosten voor huisvesting, voeding, zorg, kleding, maar vooral ook voor de mensen die daadwerkelijk de zorg dragen voor de kinderen.

Dat kost per maand een flink bedrag. Daarvoor is Bulungi volledig afhankelijk van giften.

Meer informatie
Voor meer informatie, zie:  http://www.bulungi.nl/

Top