Author: nl59056

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Succesvolle Zoom sessie met leden van onze club

Omdat we al maanden geen clubbijeenkomsten hebben gehad, vanwege de Corona maatregelen, hebben we voor het eerst een digitale bijeenkomst gehouden met Zoom. Na enkele bestuursmededelingen hebben alle deelenemers gedeeld hoe zij de afgelopen periode hebben doorgemaakt.

Over het algemeen is men goed door de coronatijd heen gekomen. Een paar mensen hebben te maken gehad met ziekte maar geen corona. Het thuiszitten werd door velen als plezierig ervaren. Een tijd van bezinning maar ook van angst. Er is veel gefietst, gewandeld en gelezen. Men heeft genoten van de mooie omgeving van Lelystad en van de natuur verder in eigen land. Van de ontluikende lente tot de bloei nu in de zomer. De tuinen zijn veelal weer aangeharkt. Kasten opgeruimd en schoongemaakt. Men was blij met eigen huis en tuin.

Langzamerhand worden de maatregelen wat soepeler en wordt er weer geknuffeld met kinderen en kleinkinderen. Sommige mensen hebben hun werk weer opgepakt.

Afsluitend geven de leden aan dat ze het zeer positief hebben ervaren om elkaar weer even te zien en te horen op deze manier. Video bellen (Zoom) is geen vervanging van fysieke bijeenkomsten, maar het is een mooie aanvulling daarop, als het even niet kan om samen in één ruimte te zijn, zoals nu. Van onze club hebben 21 leden deelgenomen aan deze Zoom.

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Cheque overhandigd aan Dierenweide Stadspark

Lelystad

Boukje Timmers van Inner Wheel Lelystad heeft dinsdag 4 juni 2019 een cheque van 3.200 euro uitgereikt aan Pauline Kunst van de Stichting Dierenweiden Lelystad. Het geld is bestemd voor de dierenweide in het Stadspark. Inner Wheel Lelystad zamelde het afgelopen jaar geld in voor dit goede doel door het houden van sponsoracties.

Dierenweide Stadpark gaat het geld inzetten voor noodzakelijke verbeteringen aan de onderkomens van de dieren en voor een waterdicht dak van de knutselruimte.

Inner Wheel Lelystad is blij dat het geld ten goede komt aan een organisatie die zich, met medewerking van vele vrijwilligers, inzet voor de Lelystadse jeugd en daarmee bijdraagt aan het algemeen welzijn in Lelystad.

by nl59056 nl59056 Geen reacties

Cheque uitgereikt aan stichting MILA

Dinsdag 5 juni 2018 is een cheque van 3000 euro overhandigd aan Mila Romeijn van stichting MILA. Dit bedrag is bijeengebracht door activiteiten van IW Lelystad.

Mila Romeijn van Met Inzet Lukt Alles (MILA) heeft een enthousiaste presentatie gegeven over haar projecten in lelystad. Dit jaar gaat onze club met onze activiteiten aan het werk voor MILA.

“Met Inzet Lukt Alles”, de projecten in Lelystad om (kansarme) mensen te verbinden

Mila Romijn is al 30 jaar als vrijwilligster actief in Lelystad, vooral in haar Zuiderzeewijk.

Samen met haar gezin en talloze bewoners bedenkt Mila projecten om de wijk en de omstandigheden van de bewoners te verbeteren. Dit doet zij onder de naam M.I.L.A., een afkorting voor “Met inzet lukt alles”. Met deze projecten wil zij graag multicultureel verantwoord bezig zijn en (kansarme) mensen verbinden.

 

Top